SBTM, Sonic en Milieu

SBTM, Sonic en Milieu

De SBTM, Sonic en milieu projecten van Luinstra hebben betrekking op het combineren van mens en milieu. Het doel is om een veilige en harmonieuze situatie te creëren. Hierbij kan worden gedacht aan uiteenlopende projecten waaronder sanering maar ook beregening- en infiltratieprojecten. Ook vallen interne en externe verduurzamingsprojecten onder deze categorie.

Milieu Projecten

Milieu projecten omvat alle projecten binnen Luinstra welke direct verband houden met het klimaat en milieu. Dit betreffen zowel intern- als extern georiënteerde projecten en omvat dus een divers scala aan opties. Voorbeelden van extern georiënteerde milieu projecten zijn: Infiltratiebronnen, Productiebronnen, bodemsanering en natuurbeheer. Intern georiënteerde projecten focussen zich veelal op optimalisatie en verduurzamingsprojecten waarbij gedacht kan worden aan: zonnepanelen elektrische auto’s, reductie van handelingen, reductie van verspilling en downsizing van materieel.

SBTM

SBTM is specialist op het gebied van sonisch boren. Technieken waaronder Pulsboren, (holle) Avagaar boren en zuigboren worden gebruikt om diverse (milieu)projecten uit te voeren.

Sonic

Sonische boringen worden uitgevoerd om roering in de bodem te voorkomen. Dit is uitermate geschikt voor bodem- en archeologisch onderzoek. Daarbij is het een uitermate geschikte boortechniek om te gebruiken in verontreinigde bodem.

Neem contact op

0529-484315 info@luinstra.nl

Volg ons op social media