Bronbemaling

Bronbemaling

Het doel van bronbemaling is de grondwaterspiegel tijdelijk en lokaal te verlagen. Om dit te realiseren wordt het grondwater opgepompt. Dit wordt gedaan voor diverse doeleinden in de wegenbouw, utiliteitsbouw en particuliere bouw. Hiervoor kunnen diverse bemalingstechnieken worden ingezet. Voor elk specifiek project wordt de meest geschikte methode van bemalen geselecteerd en vakkundig uitgevoerd.

Afhankelijk van project specifieke factoren wordt de meest geschikte methode van bemalen geselecteerd. Luinstra beheerst alle technieken van bronbemaling en geautomatiseerde bemaling, waaronder veel voorkomende bemalingstechnieken als:

  • Vacuümbemaling
  • Zwaartekrachtbemaling
  • Deepwellbemaling
  • Drainagebemaling
  • Retourbemaling

Met hulptechnieken als frequentiesturing wordt de wateronttrekking of waterinfiltratie gereguleerd. Hiermee wordt voorkomen dat te veel water wordt onttrokken of geïnfiltreerd. Monitoring van grondwaterstanden en bemalingsdebieten worden digitaal aangestuurd en uitgelezen. Luinstra analyseert ieder project en kiest de meest geschikte bemalingsmethode(s) om de gewenste drooglegging te realiseren. Dat is waar Luinstra goed in is!

Vacuümbemaling

Vacuümbemaling vindt plaats door het installeren van filters waarvan het onderste gedeelte geperforeerd is. De filters worden verticaal in de grond aangebracht en kunnen met behulp van verschillende technieken worden geïnstalleerd. Via een zuigleiding worden deze aangesloten op een pomp welke een vacuüm creëert. Hierdoor stroomt het water door het geperforeerde deel van de pvc filters naar de pomp.

Zwaartekrachtbemaling

Zwaartekrachtbemaling is een bemalingstechniek die ingezet kan worden wanneer een bodem uit variërende grondlagen bestaat. Een filter wordt in de bodem geïnstalleerd en het water zal onder vrij verval naar het filter stromen. Het water wordt vervolgens uit het filter gepompt en zo wordt drooglegging gerealiseerd.

Deepwellbemaling

Bij deepwellbemaling wordt een verticaal boorgat in de bodem geboord. Hierin wordt een filter met geperforeerd deel geïnstalleerd welke weer wordt omstort met filtergrind. In het filter wordt een onderwaterpomp geplaatst welke het water wegpompt. Deepwellbemaling is een bemalingstechniek die kan worden ingezet voor grote bouwputten en diepe drooglegging in grove zandlagen.

Drainagebemaling

Een drain is een flexibele kunststof filterbuis welke met kokos is omhuld. Deze drain kan in de bodem geplaatst worden om water op te nemen. Een groot voordeel hiervan is dat deze horizontaal geplaatst kan worden. Het horizontale bemalingssysteem kent verscheidene voordelen waaronder: een veel gunstigere onttrekking, geen bovengrondse obstakels, de installatiesnelheid is hoog en het systeem is herbruikbaar gezien deze in de grond blijft zitten.

Retourbemaling

Retourbemaling is een techniek waarbij het opgepompte grondwater in de nabije omgeving in de bodem wordt geïnfiltreerd. Deze techniek wordt gebruikt op locaties waar significante nadelige gevolgen als gevolg van wateronttrekking kunnen ontstaan. Dit dient dus ter reductie van de invloedsfeer van de bemaling.

Contact opnemen

Heeft u te maken met een soortgelijk project en heeft u interesse in de diensten van Luinstra Bronbemaling? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via onderstaande contactmogelijkheden.

Neem contact op

0529-484315 info@luinstra.nl

Volg ons op social media