Over Luinstra

Onze visie

Watermanagement betekent bij Luinstra een wereld vol van technische ontwikkelingen. Uitdagingen worden op creatieve wijze benadert om innovatieve methodes te ontwikkelen om onze doelen te realiseren. Het gaat om het vinden van de meest geschikte methodes en technieken om een project uit te voeren!

Onze strategie

Luinstra wil opdrachtgevers bedienen door op creatieve wijze innovatieve methodes te ontwikkelen om projectdoelen te realiseren. Deze visie past binnen de dynamische industrieën waarbinnen Luinstra opereert. Alle projecten die Luinstra uitvoer zijn uniek en dienen op maat geleverd te worden.

Wanneer wij een project uitvoeren combineren we vaak traditionele disciplines met (bouw)methoden die: energiezuiniger, slimmer, goedkoper en doordacht zijn. Dit alles aangepast op de specifieke uitgangspunten van het desbetreffende werk.

Om de meest geschikte manieren te vinden is samenwerking met interne en externe stakeholders van eminent belang. We staan open voor nieuwe technieken, werkmethodes en frisse ideeën. Op deze manier ontwikkelen we innovatieve plannen welke wij vervolgens zorgvuldig controleren en monitoren teneinde een goede uitvoering te realiseren. Innovatief van plan tot oplevering!

Historie

Luinstra opereert sinds 1984 in het watermanagement. Door de jaren heen is er zeer veel veranderd qua werkmethodes, capaciteit en diversiteit. De strategie is echter al die tijd onveranderd gebleven. Door middel van het inzetten van innovatieve werkmethodes en constante vernieuwing wordt maatwerk geleverd. Deze strategie heeft Luinstra gemaakt tot het bedrijf zoals we dat hedendaags kennen. Deze succesformule zal ook de toekomstige jaren de strategie van het bedrijf zijn.
Luinstra watermanagement, Innovatief van plan tot oplevering sinds 1984.

Certificering

 • ISO 9001

  Kwaliteitsmanagementsysteem
 • VCA**

  Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist 
 • BRL 11000

  Ontwerp, Realisatie, Beheer en onderhoud ondergrondse deel bodemenergiesystemen 
 • BRL 12000

  Tijdelijke grondwaterbemaling
 • BRL 2100

  Mechanisch boren
 • BRL SIKB 2000

  Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek

Neem contact op

0529-484315 info@luinstra.nl

Volg ons op social media