Bodemenergie / WKO

Wat is bodemenergie?

Onze planeet is een onuitputtelijke energiebron. De zon verwarmt het aardoppervlak. Onder de oppervlakte borrelt het ook. De aardkern heeft een temperatuur van zo’n 6000°C. Door geleiding komt deze warmte uit de kern naar de oppervlakte. Warmte die wij met onze bronsystemen beschikbaar maken. Gecombineerd met een warmtepomp levert aardwarmte een duurzaam en rendabel klimaatsysteem op.

Gesloten systemen

Voor gesloten bodemenergiesystemen wordt gebruik gemaakt van verticale boringen. Door middel van een kunststof leiding waardoorheen een vloeistof stroomt wordt de warmte verkregen.

Wanneer de vloeistof die door de warmtewisselaar stroomt kouder is dan de bodem waar hij doorheen stroomt, dan neemt de vloeistof de warmte uit de bodem op. Is de vloeistof warmer, dan geeft de vloeistof deze warmte af.

Open systemen / WKO

Een open bronsysteem wordt ook wel een aquifer of WKO (warmte- en koudeopslag) genoemd. Bij zo’n systeem maken we onttrekkings- en infiltratiebronnen. Het grondwater uit de aquifer wordt opgepompt en weer geretourneerd. Het systeem onttrekt warmte of geeft het af tussen oppompen en retourneren.

Open systemen kunnen bestaan uit een monobron, een doublet of meervoudige doubletten. Afhankelijk van de toepassing kiezen wij samen met u voor het juiste systeem.

De kracht van Luinstra

Elk bodemenergieproject is uniek. Wij ontwikkelen en realiseren voor iedere klant een aardwarmtesysteem op maat. Dit wordt afgestemd op de specifieke bodemeigenschappen van de projectlocatie evenals de energiebehoefte van het gebouw. Op basis van deze variabelen wordt het meest geschikte systeem geselecteerd en vervolgens gerealiseerd.

Neem contact op

0529-484315 info@luinstra.nl

Volg ons op social media