Grondboringen Hörmann

Grondboringen Hörmann

Grondboringen worden uitgevoerd voor diverse doeleinden. Hierbij kan worden gedacht aan: Brandputten, Warmte- en Koude Opslag(WKO) in de bodem, beregening, het vullen van de sproeimachine of fustreinigers, het schoonspuiten van erf en machines, eigen watervoorziening, het spoelen van landbouwproducten en gebruik voor diverse doeleinden in de (glas)tuinbouw. Ook is Luinstra actief bezig met infiltratiesystemen.

Hemelwaterinfiltratie

Hemelwater kan in de bodem geborgen worden door middel van hemelwaterinfiltratie. Hierbij wordt het hemelwater afgevoerd in de bodem door middel van een infiltratiebron. Op deze manier wordt de bodem van voldoende water voorzien. Ook reduceert het de kans op overstromingen bij hevige regenbuien en ontziet deze methode het hemelwaterafvoerkanaal.

Regenwater is relatief schoon en hoeft niet gezuiverd te worden. Daarom is het goed om het schone regenwater direct bij de ‘bron’ gescheiden te houden van vuil water, dit noemt men afkoppelen.

Brandputten & Inspectie

Het boren van brandputten is een belangrijke zaak, waarbij absoluut geen fouten mogen worden gemaakt. In het geval van een calamiteit moet een brandput feilloos werken, bereikbaar- en onbeschadigd zijn. Om dit te realiseren worden de brandputten zorgvuldig geplaatst en onderhouden.

Lees meer

Sprinklerinstallaties

Om de blusvoorziening in een pand adequaat te regelen worden sprinklerinstallaties ingezet. De watertoevoer van deze installatiesystemen kan worden gedaan via een sprinklerinstallatiebron.

Waterbron

Een waterbron wordt ingezet om grondwater te kunnen gebruiken voor verschillende doeleinden. Om het grondwater te kunnen bereiken, dient er een bron geboord te worden. Waterbronnen worden vaak ingezet voor drinkwatervoorziening, maar kunnen voor nog veel meer doeleinden ingezet worden.

Beregeningsbronnen

Beregeningsbronnen worden ingezet om flora en fauna te beheren. Hierbij wordt een biotoop in tijd van droogte voorzien van water uit de bodem. Op deze wijze kunnen ecosystemen geholpen worden.

Contact opnemen

Heeft u te maken met een soortgelijk project en heeft u interesse in de diensten van Hörmann Grondboringen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via onderstaande contactmogelijkheden.

Neem contact op

0529-484315 info@luinstra.nl

Volg ons op social media