Luinstra Bronbemaling
Home | Nieuws | Bedijfsinfo | Kwaliteit | Producten | Links | Contact | Brandputten | Geothermie

Luinstra Bronbemaling 

Hormann Grondboringen 

Sonic Boortechniek 

GPS Boor & Jet


 

Luinstra Bronbemaling

Rollecate 61
7711 GG Nieuwleusen

Postbus 47
7710 AA Nieuwleusen

Tel.: 0529 484315
Fax: 0529 484537
E-mail: info@luinstra.nl

Header Luinstra Bronbemaling

Bronbemaling

Bij bronbemaling voor de civiele bouw bestaan de werkzaamheden uit bemalingen voor de infrastructuur zoals tunnels, rioleringen, uitbreidingsplannen en waterbouwkundige werken alsmede industriebouw, woningbouw, industriële installaties, parkeergarages en projectontwikkeling.

Bij boringen en bemalingen bij bodemsanering bestaan de werkzaamheden uit bemalingen ten behoeve van het ontgraven van de verontreinigde grond, het maken van boringen voor bodemonderzoek en het boren van filters voor grondwatersaneringen. De laatste jaren zijn er nieuwe technieken ontwikkeld om de grond en het grondwater ter plaatse (insitu) te reinigen. Hiervoor boort het bedrijf bijvoorbeeld bodemluchtextractiefilters, persluchtinjectiefilters, combibronnen, nutriëntendoseringsfilters en injectiefilters voor allerlei doeleinden.

Deepwell bemaling   Deepwellbemaling t.b.v. aanleg prefab tunnel onder N34 ter hoogte van Hardenberg

De deepwellbemaling neemt weinig ruimte in beslag. De werkzaamheden van de tunnel worden in 1 weekend afgerond waardoor de inzet van veel werkmaterieel noodzakelijk is.

Hoekboren

Vacuumbemaling t.b.v. bouw spoortunnel te Almelo. Vacuumbemaling

Deepwell bemaling   Bemaling met retourbemaling voor de bouw van een parkeerkelder in Zwolle.

Via een centrale afvoerleiding wordt het water geinfiltreerd in de retourbronnen.
Retourbron

Overstortbak   Overstortbak t.b.v. lozing op open water.

Brugconstructie t.b.v. afvoer grondwater.
Brugconstructie

De frequentieregeling zorgt dat de capaciteit van de pompen exact wordt afgestemd op de benodigde grondwaterstandverlaging.

Fluctuatie´s in de grondwaterstand worden middels de vlotters direct doorgestuurd naar de frequentieregelaars.

Bij vorderingen van de werkzaamheden kan de grondwaterstand worden ingesteld vanaf het kantoor van Luinstra b.v.

Frequentieregelaars Grondwaterstand

Schema Bronbemaling

Pernis bemaling renovatie spooremplacement

Voor bronbemaling langs de spoorrails worden de bemalingsfilters geplaatst door 
sonic boortechniek om vervuiling van het spoorballast te voorkomen.

Bemalingsfilters | Manitou

Aanleg grondwater-onttrekkingssysteem t.b.v. sanering op het AKZO terrein te Delfzijl.
Grondwaterontrekkingssysteem

Overstortbak  

Boren onder gebouwen onder een hoek van 45 °

Mogelijkheid om te injecteren of te onttrekken onder gebouwen, wegen of spoorrails.


Boormachine op de dieplader. De midi boormachine is geschikt voor holle avegaarboren als Spuitboren.
Boormachine op Dieplader

Tractorpulling  

Nieuwe technieken om motorolie te reinigen welke worden toegepast in tractorpulling, zijn ook gemonteerd op onze bemalingspompen t.b.v.een hogere efficiëntie

De pomp wordt minder storingsgevoelig en de levensduur van de pomp wordt hierdoor verlengd.

Saneringslocatie Stationsstraat Geleen

Directie: IWACO
Aannemers: Arcadis/Heidemij Realisatie B.V.
83 boringen t.b.v. bodemluchtonttrekking

Bodemfoto Geleen

Object: drijflaagsanering N.S. emplacement Zwolle

Directie: Oranjewoud afd. BWM - Heerenveen
Aannemer: Oranjewoud
Installeren van 126 ondiepe geboorde bronnen + aanleg onttrekkingssysteem met pompen + GWZI
Tijdsduur: 3,5 jaar

Drijflaagsanering N.S. emplacement
 

 

EGB erkend | Raad van Accreditatie | KIWA | VCA | Aboma Keboma